O nás

Dobrý den,

těší mne, že jste navštívili stránky Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit Ministerstva obrany.

Jedny z hlavních cílů naší agentury se zaměřují na oblast osobního rozvoje a profesního růstu zaměstnanců resortu obrany. Jejich součástí je zabezpečení péče o předškolní děti. Kapacitami státního zámku Komorní Hrádek jako edukačního centra zajišťujeme potřebnou přípravu pro vojáky z povolání, státní a občanské zaměstnance resortu obrany po odborné a jazykové stránce.  Organizujeme služební akce reprezentačního charakteru na národní i mezinárodní úrovni a řídíme Vojenský umělecký soubor Ondráš.

Důležitou součástí činnosti agentury je zajištění a koordinace procesu ročního a střednědobého plánování na úseku činnosti státního tajemníka v MO. Zabezpečujeme programové financování za účelem reprodukce majetku pro organizační celky v jeho podřízenosti a pro Agenturu personalistiky Armády české republiky, která zajišťuje řízení a rozvoj personálu v působnosti náčelníka Generálního štábu AČR.  Koordinujeme projekty spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů především pro činnost a rozvoj vojenského školství.

 

Nahoru