Úvodní stránka > Aktuality > Vzdělávání státních zaměstnanců

Vzdělávání státních zaměstnanců

Po reorganizaci v měsíci květnu 2017 začala Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit plnohodnotně zabezpečovat oblast vzdělávání státních zaměstnanců v působnosti státního tajemníka v MO, které zajišťuje v prostorách Edukačního centra v Choceradech. V úzké součinnosti se Sekcí rozvoje a plánování schopností MO, Sekcí vyzbrojování a akvizic MO a dalšími organizačními celky rezortu ministerstva obrany se podílí na přípravě a pořízení odborných kurzů, které nelze poskytnout vzdělávacími institucemi rezortu.

Kurzy, školení a semináře jsou v současnosti obsahově zaměřeny na tzv. měkké dovednosti a jsou určeny především pro představené ve služebních úřadech a vedoucí ve správních úřadech. Mezi hlavní tematické okruhy patří: role a osobnost vedoucího zaměstnance, řídící styly, vedení týmu, řízení lidských zdrojů, sebekoučování, komunikace, organizace práce, zvládání stresu a řízení projektů. Cílem je osvojit si a dále rozvíjet obecné znalosti a dovednosti potřebné pro výkon služby nebo práce ve vedoucí pozici. Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit zajišťuje vzdělávání v uvedených tématech jako kompletní službu počínaje informačními maily a podkladovými materiály přes dopravu, stravu, ubytování a technické zázemí až po zpětnou vazbu ve spokojenosti účastníků s poskytovanými službami. Absolventi obdrží osvědčení o účasti.

Vzdělávací akce jsou nejen teoretickým výkladem, ale z jedné třetiny i praktickým cvičením. Pro lepší efektivitu a možnost  individuálního přístupu je optimální počet 12 účastníků. Skupina podpory vzdělávání státních zaměstnanců průběžně detailně vyhodnocuje závěrečné dotazníky spokojenosti ve všech parametrech. Získané poznatky pak zúročuje ve své další činnosti. Zpětná vazba také umožňuje navrhovat opatření pro udržení a možné zvýšení kvality dalšího vzdělávání.

Účastníci v anonymních dotaznících vysoce hodnotí organizační a technické zajištění, ocenili by i navazující kurzy, které by rozebraly vybraná témata detailněji. Shodují se na tom, že by tyto semináře doporučili všem zaměstnancům ve vedoucích pozicích a oceňují využitelnost získaných poznatků z pohledu praxe. Přesto vyjadřují i některé obavy v tomto směru. Lektor se pak zaměřuje na motivaci  účastníků k aktivitě a ochotě pracovat na změnách. V průběhu semináře probíhá i diskuze k zavádění nových praktik do méně flexibilní firemní kultury. Zdůrazňuje, že dosahování změn vyžaduje soustavnou personální práci, vysvětlování, přesvědčování, uvádění pozitivních příkladů, a je třeba zaměřit se i na oblast hodnocení, odměňování, profesního a kariérového rozvoje zaměstnanců. Je velmi příjemné a povzbudivé na závěr společného semináře slyšet od účastníků, kteří mnohdy přicházejí s určitým despektem a motivací je jim pouze čárka za absolvování povinného školení, tak pozitivní ohlasy.

Fotogalerie

Nahoru