Úvodní stránka > Aktuality > Staroboleslavská Ptáčata zahájila svůj provoz

Staroboleslavská Ptáčata zahájila svůj provoz

Ve středu 1. března 2017 byl v posádce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav zahájen provoz dětské skupiny.

Slavnostní otevření staroboleslavské dětské skupiny s názvem Ptáčata se konalo za účasti nejen hlavních představitelů posádkových útvarů a zařízení, ale i zástupců ministerstva obrany a Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit, nechyběli ani rodiče dětí. Společného přestřihnutí pásky a tím symbolického zahájení provozu Ptáčat se ujali ředitel Kabinetu ministra obrany Hynek Novák, ředitel Agentury logistiky brigádní generál Jaroslav Trakal, velitel posádky plukovník Zdeněk Kolomý a velitel 26. pluku velení, řízení a průzkumu plukovník gšt. Milan Malík.

Zástupcem poskytovatele pro zřízení a provozování dětské skupiny v posádce byl státním tajemníkem Ministerstva obrany pověřen velitel 26. pluku velení, řízení a průzkumu plukovník gšt. Milan Malík. „Cílem zřízení dětské skupiny je péče o zaměstnance a lepší sladění jejich profesního, rodinného a osobního života. Našim vojákům tímto poskytujeme významný benefit ve formě poskytování péče o předškolní děti v těsné blízkosti pracoviště. Možnost umístit do dětské skupiny dítě již od dvou let věku zaměstnancům zjednoduší rozhodování v otázce dřívějšího návratu do pracovního procesu po mateřské a rodičovské dovolené. Dalším plusem je také provozní doba dětské skupiny, která je zcela přizpůsobena potřebám příslušníků posádky,“ řekl na adresu zahájení provozu Ptáčat velitel 26. pluku.

„Analýza potřebnosti zřízení dětské skupiny v posádce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav proběhla v lednu 2015 a zúčastnilo se jí 902 zaměstnanců pečujících o 240 dětí předškolního věku. Výsledky dotazníkového šetření poukázaly na to, že poptávka příslušníků posádky po umístění dítěte do mateřských škol zřízených obcí, ve které je posádka umístěna, dlouhodobě převyšuje jejich kapacitu. Potřebu umístění dítěte do vlastního posádkového zařízení projevilo tehdy 28 rodičů dětí předškolního věku. Z analýzy udržitelnosti pak vyplynulo, že v posádce lze minimálně do roku 2020 provozovat dětskou skupinu o současné kapacitě 24 dětí,“ uvedl velitel posádky plukovník Zdeněk Kolomý.

Záštitu nad projektem zřizování dětských skupin převzala Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit Ministerstva obrany. Od roku 2014 se jí podařilo zřídit resortní předškolní zařízení v Praze a dětské skupiny v Čáslavi a Bechyni. Stará Boleslav je tedy čtvrtým zařízením tohoto druhu v rámci Ministerstva obrany.

Autor textu: kpt. Lucie Machorková, tisková a informační důstojnice 26. pluku

Foto: Mgr. Pavlína Klejšmíd

Úvodní slovo - otevření dětské skupiny Ptáčata

 

Bylo nebylo jedno království, ve kterém ptáčata neměla kde bydlet. Zželelo se stařičkému plukovníkovi ptáčat a jal se vybudovat ptáčatům obydlí. V království žila, byla zlá byrokracie, která nechtěla, aby ptáčata měla nové bydlení. Stařičký plukovník již neměl tolik sil, aby sám zvítězil na zlou byrokracií, a proto povolal své zbrojnoše. Ale ani tito zbrojnoši neměli tolik sil, aby nad ní zvítězili. Proto stařičký plukovník povolal na pomoc tetičky a strejdy z Prahy. Ti urputně po měsíce bojovali se zlou byrokracií, až jednoho dne nad ní zvítězili a dostavěli ptáčatům obydlí. Aby se stařičký plukovník mohl nakonec chlubit, jak se mu povedlo nové obydlí vystavět, zařídit a vymalovat, povolal také novou paní učitelku a její družinu. Nakonec ptáčata mají kde bydlet a v království u rodičů ptáčat zavládla spokojenost.

Autor: plk. gšt. Ing. Milan Malík

Fotogalerie

Nahoru