Úvodní stránka > Aktuality > Metodické shromáždění vedoucích pracovníků dětských skupin v MO

Metodické shromáždění vedoucích pracovníků dětských skupin v MO

Ve dnech 15. a 16. května 2017 se v  Komorním Hrádku uskutečnilo metodické shromáždění pracovníků dětských skupin pod záštitou Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit – garanta zřizování a provozování dětský skupin v MO.

 

Program metodického shromáždění zahájil plk. gšt. Ing. Pavel Vobůrka, ředitel Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit. Ve svém úvodu informoval o změnách v organizační struktuře agentury, představil jednotlivé pracovníky, kteří se přímo věnují podpoře zřizování dětských skupin. Dále pak poděkoval všem zúčastněným za odpovědnost, vstřícnost a profesionalitu, kterou věnovali procesu zřizování jednotlivých dětských skupin.

Koordinátorem akce byl  kpt. Bc. Lukáš Sorád, náčelník skupiny péče o zaměstnance.  Program reflektoval aktuální požadavky k řešení z jednotlivých posádek z oblasti personalistiky a oblasti finanční. Mezi další body programu byly zařazeny informace o proběhlé kontrole při čerpání dotace Evropského sociálního fondu ČR v DS Čáslav, kontrole z úrovně státního tajemníka v MO v DS Bechyně a informace k uzavírání Pojistných smluv. V rámci formálních i neformálních diskuzí byla řešena aktuální problematika návrhu na aktualizaci metodiky pro zřizování a provozování dětských skupin aj.  V rámci závěrečné diskuze byl pak vytvořen zápis, jehož obsahem je soupis konkrétních bodů s problematikou k řešení na následující období.

Fotogalerie

Nahoru