Úvodní stránka > Aktuality > Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se uskutečnil v obci Chocerady pietní akt ke Dni válečných veteránů. Uctění památky padlých u příležitosti této každoroční události se zúčastnili zástupci Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit z posádek Praha a Komorní Hrádek a představitelé obce Chocerady. 

Jako první  se poklonili památce padlých plk. gšt. Ing. Pavel Vobůrka, ředitel Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit, a místostarosta obce Mgr. Martin Smetana. Dále pak zaměstnanci agentury, váleční veteráni a ostatní hosté včetně dětí z místní základní a mateřské školy a veřejnosti.  Zazněla státní hymna a po ní krásná slova pana kaplana pplk. Mgr. Vladimíra Hudouska včetně motlitby, k níž se všichni přítomní připojili. Pietu u mohyly pomníku padlých zakončil působivým sólem na trubku člen orchestru Hudba Hradní stráže.

Program oslav pokračoval na Komorním Hrádku. Plk. gšt. Ing.  Pavel Vobůrka přečetl rozkaz ministra obrany ke Dni veteránů a z rukou předsedy Sdružení českých zahraničních letců, plk. PaedDr.  Jana Nováka, převzal Plaketu náčelníka Generálního štábu Armády SR. Sám pak předal Medaili za službu v ozbrojených silách ČR II. stupně mjr. Ing. Radkovi Dupalovi, náčelníkovi oddělení vnitřní správy Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit. Součástí programu byla výstava plakátů s válečnou tématikou z období 1. světové války, kterou uvedl Mgr. Josef Žikeš, ředitel VUA Praha.

 

Doplňující informace:

Součástí oslav Dne veteránů je sbírka ve prospěch Vojenského fondu solidarity, která se koná v průběhu měsíce listopadu.  Příspěvek je dobrovolný a dárce obdrží symbol vlčího máku.  Na akci u pomníku v Choceradech nebyl nikdo, koho by tento symbol nezdobil. Ke sbírce se rovněž připojili  učitelé a děti z místní školy i obyvatelé obce. O výsledku sbírky budeme informovat.

Kamenná mohyla, coby pomník, vznikla a v obci Chocerady byla umístěna v roce 1924 jako památka padlých vojínů ve světové válce – občanů choceradských. Odhalena byla v den výročí vzniku Československé republiky 28. října 1924. Stavbu mohyly provedl na základě návrhu akademického malíře Ondřeje Harlase stavitel Vojtěch Tuka. Materiál na stavbu věnovala obec a občané jej z různých koutů obce dobrovolně sváželi svými povozy. Velký kámen na vrcholu pomníku byl odkryt při stavbě silnice na Vestec a jeho váha je úctyhodných 3600 kilogramů. Desku vyrobila slévárna Anýž z Prahy Náklady spojené s výstavbou pomníku i úpravou jeho okolí byly hrazeny z veřejné sbírky, která vynesla 5.160,90 korun. Do dnešních dnů zůstal pomník takřka v původní podobě. Změnami prošlo jen jeho okolí, především obměna zeleně v jeho bezprostřední blízkosti. Po krádeži bronzové desky nechala obec zhotovit novou, která je od původní k nerozeznání. Výroby se ujala umělecká slévárna HVH  z Horní Kalné v podkrkonoší. Nová deska byla na pomník umístěna 18. 10. 2016.   (zdroj: Zpravodaj obce Chocerady)

 

Fotogalerie

Nahoru